Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว
การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 1
ลูกค้าสามารถจองทัวร์ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ 1 ท่าน และแจ้งโปรแกรมพร้อมวันเดินทางผ่านช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 Line Official / Line เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทางบริษัท
ช่องทางที่ 2 Facebook "ทัวร์ราคาถูก By Café Holiday" โดยผ่านทางข้อความ (Inbox)
ช่องทางที่ 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0-2065-9366
ขั้นตอนที่ 2
หลังจากทำการจองและที่นั่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่ง "ใบแจ้งชำระค่าทัวร์ (INVOICE)" ให้ผ่านช่องทางที่ติดต่อไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 3
ลูกค้าสามารถชำระค่าทัวร์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ชำระค่าทัวร์ผ่านบัญชีของกรรมการบริษัท
ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ ไตรธรรมานนท์

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต
เลขที่บัญชี 042-1-50260-9
ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ ไตรธรรมานนท์

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต
เลขที่บัญชี 429-005626-3
ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ ไตรธรรมานนท์

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีสะสมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต
เลขที่บัญชี 058-7-14996-4

ช่องทางที่ 2 ชำระค่าทัวร์เป็นเงินสดที่สำนักงาน
ช่องทางที่ 3 ชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิตที่สำนักงาน
ขั้นตอนที่ 4
เมื่อชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ติดต่อไว้ หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่ง "ใบรับเงิน (RECEIVE)" ให้เพื่อยืนยันการรับชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 5
ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลอย่างต่ำ 20 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่โปรแกรมทัวร์จะต้องทำเอกสารวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเรื่องเอกสารให้อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน
หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2065-9366 หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแล