Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

OHO TURKEY WINTER

โปรแกรมทัวร์ : OHO TURKEY WINTER
ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
• พระราชวังโดลมาบาห์เช • สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมสวนผลไม้ที่มีในแต่ละเดือน
รายละเอียด

วันแรก

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

 อิสตันบูล - ชานคัคาเล่

วันที่สาม

 ทรอย - เปอรก์ามัม - อีชเมียร์

วันที่สี่

 คูซาดาสึ - เอฟฟิซสุ - ปามุคคาเล่

วันที่ห้า

 อิสิชปารต์า - คัปปาโดเกีย

 วันที่หก

 คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า

วันที่เจ็ด

 อิสตันบูล

วันที่แปด

 อิสตันบูล - เติร์กเมนิสถาน

วันที่เก้า

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ