Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

ตามล่าหาแสงเหนือ

โปรแกรมทัวร์ : ตามล่าหาแสงเหนือ
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
• ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
รายละเอียด

วันแรก

 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว

วันที่สอง

 เมืองเมอร์มรังส์ - ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก - ล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING

วันที่สาม

 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - ปฏิบัตกิารล่าแสงเหนือ

วันที่สี่

 อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - บินภายใน - สถานนีรถไฟใต้ดิน -  ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปโรฮิลล์

วันที่ห้า

 ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - ร้าน TURANDOT - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมโชว์ละครสัตว์

วันที่หก

 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวbหารเซนต์เดอะซาเวยีร์

วันที่เจ็ด

 สนามบินสุวรรณภูมิ