Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

PRO RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : PRO RUSSIA
สายการบิน : Oman Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
• มหาวิหารเซนต์บาซิล • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
รายละเอียด

วันแรก

 กรุงเทพฯ - มอสโคว์

วันที่สอง

 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม  

วันที่สาม

 ซาร์กอส - METRO - ถนนอารบัต

วันที่สี่

 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR

วันที่ห้า

 กรุงเทพฯ