Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

ซุปตาร์ ซากุระ ชุปปี้ดูว

โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่นล่าสุด
โปรแกรมทัวร์ : ซุปตาร์ ซากุระ ชุปปี้ดูว
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
• เทศกาลซากรุะแห่งกรุงโซล • หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รายละเอียด

วันแรก

 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่สอง

 เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอเบอร์รี่

วันที่สาม

 ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสน - เทศกาลซากรุะแห่งกรุงโซล - ศูนยส์มุนไพร - พระราชวังชางด๊อกกุง - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

วันที่สี่

 หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - พลอยอเมทิส -  มหาวิทยาลัยสตรอีฮีวา - ฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

วันที่ห้า

 ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง