Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

ITALY SWITZERLAND

โปรแกรมทัวร์ : ITALY SWITZERLAND
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2563
• ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น • สะพานไม้ชาเปล • รูปแกะสลักสิงโต
รายละเอียด

วันแรก

 กรุงเทพฯ

วันที่สอง

 ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร

วันที่สาม

 ซีร์มิโอเน่ - ทะเลสาบการ์ดา - กรุงมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่

วันที่สี่

 แทสซ์ - เซอร์แมท - GOENERGRAT BAHN - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

วันที่ห้า

 มองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง - โลซานน์ - เบิร์น - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม

 วันที่หก

 ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - สนามบินซูริค

วันที่เจ็ด

 ดูไบ - กรุงเทพฯ