Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

GRAND SWISS

โปรแกรมทัวร์ : GRAND SWISS
สายการบิน : Qatar Airlines
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 82,900 บาท
วันเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2563
• พิชิตยอดเขาจุงเฟรา • พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น • ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด

วันแรก

 กรุงเทพฯ - มิลาน

วันที่สอง

 ทิราโน่ - นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส - เซ็นต์มอริทซ์ - เดนิชมเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

วันที่สาม

 อันเดอร์แมทซ์ - รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส - เซอร์แมทซ์ - เดินเที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้ง

วันที่สี่

 นั่ง CABLE CAR พิซิแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ - นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ - ปราสาทซิลลอง - ศาลาไทย - มหาวิทยาลัยโลซาน

วันที่ห้า

 เจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น - บ่อหมี - หอนาฬิกาเบิร์น - บ้านไอซไตน์ - อินเทอร์ลาเค่น - ช๊อปปิ้ง

 วันที่หก

 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป - ลานหิมะ - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลูเซิร์น

วันที่เจ็ด

 อนุสาวรีย์สิงห์โต - สะพานไม้คาเปล - เมืองซุ-ก  ซาร์ฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริก - ชมเมือง

วันที่แปด

 ซูริก - กรุงเทพฯ

วันที่เก้า

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ