Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

FRANCE BELGIUM NETHERLAND

โปรแกรมทัวร์ : FRANCE BELGIUM NETHERLAND
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
วันเดินทาง : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
• จัตุรัสกรองปลาซ • อัมสเตอร์ดัม • แกลลอเรยีลาฟาเยตต์
รายละเอียด

วันแรก

 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

 ดูไบ - หอไอเฟล - ประตูชัย - พีระมิดแก้ว - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือบาโตมุช

วันที่สาม

 พระราชวังแวร์ซายส์ - แกลลอเรียลาฟาแยตต์

วันที่สี่

 เมืองบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมือง - หอประชุมสงฆ์ - กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาซ

วันที่ห้า

 หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - BATAVIA STAD FASHION OUTLET

 วันที่หก

 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - สนามบิน

วันที่เจ็ด

 ดูไบ - กรุงเทพฯ