Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

EAST EUROPE

โปรแกรมทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ : EAST EUROPE
สายการบิน : Qatar Airlines
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
• ปราสาทนอยชวานสไตน์ • เชสกี้ ครุมลอฟ • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
รายละเอียด

วันแรก

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา

วันที่สอง

 สนามบินมิวนิค - โฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์

วันที่สาม

 ซาลซบ์ูร์ก - สวนมิราเบล - ฮัลล์สตัทท์ - CESKE BUDEJOVICE   

วันที่สี่

 CESKE BUDEJOVICE - เชสกี้ ครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์      

วันที่ห้า

 ปราสาทปราก - กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า

 วันที่หก

 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - MCARTHURGLEN OUTLET - บูดาเบส

วันที่เจ็ด

 บูดาเบส - สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport

วันที่แปด

 ท่าอากาศยานโดฮา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ