Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

EASTERN EUROPE

โปรแกรมทัวร์ : EASTERN EUROPE
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
• คาร์โลวี วารี • บราติสลาวา • เชสกี้ ครุมลอฟ
รายละเอียด

วันแรก

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

 ดูไบ - ปราก - คาร์โลวี วารี - ปราก

วันที่สาม

 ปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค

วันที่สี่

 เชสกี้ ครุมลอฟ - ฮัลสตัท - เวียนนา

วันที่ห้า

 พระราชวังเชินบรุนน์ - OUTLET - บราติสลาวา

 วันที่หก

 บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - CASTLE HILL - สนามบิน

วันที่เจ็ด

 ดูไบ - กรุงเทพฯ