Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

จอร์เจีย ภาค 2

โปรแกรมทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ : จอร์เจีย ภาค 2
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
• ป้อมนาริคาล่า • โบสถ์เกอร์เกตี้ • ถนนคนเดินชาเดอนี
รายละเอียด

วันแรก

 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

วันที่สอง

 โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - MOTHER OF GEORGIA โรงอาบน้ำ - ถนนคนเดนิชาเดอนี่

วันที่สาม

 ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอรเ์กตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย

วันที่สี่

 พิพิธภัณัฑ์สตาลิน - อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวตสิเคอเวรี - วิหารจวารี - ดินเนอร์ + ไวน์ + ชมโชว์

วันที่ห้า

 เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน VELISTSIKHE - ไร่ไวน์คาเรบา - ทบิลิซี่

วันที่หก

 สนามบินทลิลิซี - กรงุเทพฯ