Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

HUNGARY CZECH AUSTRIA

โปรแกรมทัวร์ : HUNGARY CZECH AUSTRIA
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบ • พระราชวังเชินบรุนน์ • เชสกี้ ครุมลอฟ
รายละเอียด

วันแรก

 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

 กรุงบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่สาม

 บูดาเปสต์ - OUTLET - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์

วันที่สี่

 เวียนนา - ฮัลล์สตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสเก้ บูเดโจวิช

วันที่ห้า

 เชสเก้ บูเดโจวิช - คาร์โลวี วารี - ปราก

วันที่หก

 ปราก - ปราสาทปราก - สนามบิน

วันที่เจ็ด

 ดูไบ - กรุงเทพฯ