Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

มอส์โคว ซากรอส

โปรแกรมทัวร์ : มอส์โคว ซากรอส
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
วันเดินทาง : เมษายน 2562
• วิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ
รายละเอียด

วันแรก

 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชเรเมเตยีโวเมืองมอสโคว

วันที่สอง

 โบสถ์โฮลทีรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล

วันที่สาม

 พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อสัสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ - MOSCOW METRO - ถนนอารบัต

วันที่สี่

 พระราชวังซาริสซีโน่ - ตลาดอิสไมโลโว่ - วิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินเชเรเมเตยีโว

วันที่ห้า

 สนามบินสุวรรณภูมิ