Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

รัสเซีย IN TRAIN

โปรแกรมทัวร์ : รัสเซีย IN TRAIN
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
วันเดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2563
• การแสดงในพระราชวังนิโคลัส • นั่ง HIGH SPEED TRAINS • ลองเรือแมน้ำใจกลางกรุง
รายละเอียด

วันแรก

 กรุงเทพฯ

วันที่สอง

 ดูไบ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ 

วันที่สาม

 มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ละครสัตว์

วันที่สี่

 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ล่องเรือแม่น้ํา

วันที่ห้า

 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

วันที่หก

 ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส

วันที่เจ็ด

 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์พอล - ถนนเนฟสกี้ - OUTLET

วันที่แปด

 ดูไบ  - กรุงเทพฯ