Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

BELOVED รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์ : BELOVED รัสเซีย
สายการบิน : Thai Airways
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
• พระราชวังปเตอรฮอฟ • มหาวิหารเซนตไอแซค • สถานีรถไฟใตดิน
รายละเอียด

 

วันแรก

 กรุงเทพฯ - มอสโคว์

วันที่สอง

 นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ช้อปปิ้งเนฟสกี้

วันที่สาม

 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน

วันที่สี่

 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ห้าง GALERIA - พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตู้นอน

วันที่ห้า

 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ละครสัตว์

วันที่หก

 ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามกีฬาเลนิน - สนามบิน

วันที่เจ็ด

 กรุงเทพฯ