Top
แนะนำบริษัท

ทีมงาน Cafe Holiday

ยินดีต้อนรับ

หากว่าคุณสนใจท่องเที่ยว เรายินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะ
#คาเฟ่ฮอลิเดย์
#คาเฟ่ของคนชอบเที่ยว

RUSSIA ABSOLUTE

โปรแกรมทัวร์ : RUSSIA ABSOLUTE
สายการบิน : Mahan Air
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
• พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
รายละเอียด

วันแรก

 สนามบินสุววรณภูมิ

วันที่สอง

 สนามบินเตหะราน - สนามบินวนูโคโว - สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต

วันที่สาม

 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - ตลาดอสิไมโลโว่

วันที่สี่

 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม

วันที่ห้า

 สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่หก

 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้

วันที่เจ็ด

 สนามบินปูลโกโว - สนามบินเตหะราน